Use this space to summarize your privacy and cookie use policy.
Polityka prywatności

Nawigacja strony

Poznaj naszych specjalistów

Priorytetem poradni NEOLOGOPEDIA jest jakość i profesjonalizm. Nasz zespół to doświadczeni specjaliści, którzy stale rozwijają i doskonalą swoje kompetencje i umiejętności.

Joanna Milena Just - ZnanyLekarz.pl
Joanna Milena Just - ZnanyLekarz.pl

Joanna Milena Just

logopeda, oligofrenopedagog, dyrektor poradni

Joanna Just od ponad 15 lat pracuje z dziećmi i dla dobra dzieci. Jest logopedą, oligofrenopedagogiem, a także specjalistą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Reprezentuje pogląd, iż działania terapeutyczne powinny opierać się na wynikach rzetelnie przeprowadzonych badaniach, odnosić się do wiedzy i doświadczenia, a przede wszystkim uwzględniać wartości i potrzeby pacjenta.

Jako logopeda dziecięcy specjalizuje się w zaburzeniach rozwoju mowy i komunikacji m.in. stymulacji rozwoju mowy małego dziecka (ORM), zaburzeniach mowy o typie afazji, dysfazji, SLI, logofobii, mutyzmie, a także w zaburzeniach płynności mowy tj. jąkanie, giełkot. Jest dyrektorem Poradni Psychologiczno – Logopedycznej NEOLOGOPEDIA.

Pracuje z dziećmi kompleksowo i holistycznie. Prowadzi wieloaspektowe konsultacje logopedyczne oraz konsultacje i diagnostykę rozwoju psychoruchowego. Zajmuje się:

 • diagnostyką logopedyczną,
 • terapią logopedyczną,
 • wczesną interwencją logopedyczną,
 • diagnostyką rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • zaburzeniami komunikacji werbalnej,
 • oceną sprawności aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego, oddechowego,
 • stymulacją rozwoju mowy,
 • niepłynnością mowy (jąkaniem),
 • oceną i doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych,
 • karmieniem terapeutycznym,
 • konsultacją i badaniem kompetencji szkolnych,
 • Monachijską Funkcjonalną Diagnozą Rozwojową,
 • profilaktyką edukacyjną i rozwojową,
 • diagnozą i terapią grafomotoryczną,
 • terapią ręki (Certyfikat Kurs I i II stopień PTR),
 • arteterapią,
 • logorytmiką,
 • emisją głosu,
 • szkoleniami dla rodziców,

Nieustannie podnosząc kompetencje w swoim portfolio posiada świadectwa, dyplomy i certyfikaty potwierdzające nabyte wykształcenie i umiejętności z których najważniejsze to wydane przez: Uniwersytet Łódzki, Państwową Wyższą Szkołę Filmową i Teatralną w Łodzi, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi, Akademię Humanistyczną w Łodzi, University of Texas w Austin USA , Edukacyjno –Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju, Polski Uniwersytet Wirtualny, Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie.

Monika Dermont

logopeda, surdologopeda, pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej

Pani Monika jest doświadczonym i bardzo wszechstronnym specjalistą diagnostyki i terapii wczesnodziecięcej oraz terapeutą integracji sensorycznej. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi w różnym wieku - od niemowląt po dzieci w wieku szkolnym.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i terapii (w tym terapię ręki, alternatywne i wspomagające metody komunikacji, diagnozę i terapię centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, kursy języka migowego, MAKATON, i inne) po to, aby móc w sposób jak najbardziej całościowy patrzeć na dziecko, jego rozwój i napotykane trudności. Pani Monika zajmuje się:

 • diagnozą i terapią logopedyczną, w szczególności surdologopedyczną,
 • diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej,
 • prowadzeniem zajęć integracji sensorycznej,
 • diagnostyką rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 • wczesną interwencją logopedyczną,
 • terapią ręki,
 • diagnozą i terapią pedagogiczną.

Pani Monika jest wszechstronnie wykształconym specjalistą z nieustanną chęcią rozszerzania wiedzy i kompetencji. Ukończyła z doskonałymi wynikami i nagrodami wiele komplementarnych studiów: studia magisterskie na UŁ z zakresu edukacji specjalnej wraz z logopedią ogólną, studia podyplomowe na kierunku Logopedia Ogólna, studia podyplomowe na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Wczesna Interwencja, Studia podyplomowe na UMCS Lublin na kierunku Surdologopedia oraz studia podyplomowe na kierunku Terapia i diagnoza pedagogiczna. Uzyskała także stopień nauczyciela kontraktowego. Prywatnie jest mamą dwóch wymagających chłopców. Praca to jednocześnie jej największa pasja, obok czytania oraz tworzenia własnych pomocy i zabawek handmade :)

Monika Janowska - ZnanyLekarz.pl
Monika Janowska - ZnanyLekarz.pl

Monika Janowska

logopeda, pedagog wczesnoszkolny

Pani Monika Janowska jest logopedą, pedagogiem i terapeutą. Jest nauczycielem mianowanym i pracuje także w szkole podstawowej jako wychowawca i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Na co dzień pracuje nad rozwojem dzieci i wspiera rodziców w ich wychowaniu. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne. Pracuje z dziećmi na wielu płaszczyznach - zajmuje się diagnostyką i terapią logopedyczną oraz usprawnianiem kompetencji szkolnych. Pomaga dzieciom z trudnościami w uczeniu się. Specjalizuje się w:

 • diagnostyce logopedycznej
 • terapii logopedycznej
 • usprawnianiu i rozwijaniu kompetencji szkolnych
 • Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju (WWR)
 • badaniu gotowości szkolnej

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i logopedii. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Jest bardzo lubiana przez dzieci i na każde z nich ma swoje sposoby :-)

Umawianie wizyt:

Przez internet:
Rejestracja ON-LINE
Rejestracja telefoniczna:
570 112 422
Przez aplikację mobilną:
Get it on Google Play
Administratorem danych osobowych jest: NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. z siedzibą Łódź, ul. Bartoka 24/U2, NIP: 7272789063, e-mail: kontakt@neologopedia.pl