Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Integracja sensoryczna w NEOLOGOPEDII

W Poradni NEOLOGOPEDIA zapewniamy pełną ofertę działań terapeutycznych i diagnostycznych związanych z integracją sensoryczną.

Zapewniamy:

  • doskonale wyposażoną salę integracji sensorycznej,
  • certyfikowanych terapeutów,
  • komplementarną pomoc psychologiczną.

Terapia integracji sensorycznej, lub inaczej terapia SI (sensory integration) polega na usprawnianiu działania układu nerwowego w kierunku poprawnej i lepszej współpracy, czyli integracji procesów zmysłowych.

Integracja sensoryczna jest niezwykle ważnym elementem prawidłowego rozwoju umiejętności związanych z motoryką małą i dużą, koordynacją wzrokowo-ruchową, planowaniem i wykonywaniem czynności oraz szeroko rozumianą reaktywnością dziecka na różne czynniki.

Zaburzona integracja sensoryczna może znaleźć swoje odbicie w deficytach rozwoju funkcji poznawczych,  opóźnionym rozwoju mowy, zaburzeniach koncentracji i skupienia, nadmiernym lub obniżonym pobudzeniem oraz problemach w nauce i kontaktach społecznych. Odpowiedzią na te problemy jest terapia zaburzeń integracji sensorycznej. Serdecznie zapraszamy!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram