Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Rejestracja wizyty

Wizyta
 • Wszystkie
 • Logopedia (5)
 • Zajęcia (4)
 • Integracja sensoryczna (3)
 • Psychologia (3)
 • Trudności szkolne (2)
 • Zaburzenia komunikacji (2)
 • Grafomotoryka (1)
 • Pedagogika (1)

Konsultacja logopedyczna

W NEOLOGOPEDII konsultacja logopedyczna ma charakter holistyczny i obejmuje nie tylko mowę, ale także aspekty rozwoju dziecka związane z mową.

W trakcie konsultacji logopedycznej specjalista:

 • Zbada sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę dziecka.
 • Przeprowadzi wywiad z rodzicem.
 • Poinformuje o przyjętych normach rozwoju mowy dla danego wieku dziecka.
 • Przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania.
 • W razie potrzeb pokieruje na dalsze badania (np.: badanie laryngologiczne)
 • Jeśli okaże się to wskazane, zaproponuje i omówi dalsze kroki terapeutyczne lub/i diagnostyczne.
 • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.

Konsultacja psychologiczno-logopedyczna

Konsultacja psychologiczno-logopedyczna w NEOLOGOPEDII ma charakter wieloaspektowy. Obejmuje mowę i komunikację językową w szerokim ujęciu - w odniesieniu do rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dziecka. W szczególności jest wskazana dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami komunikacji w wieku od 2 do 6 lat.

W trakcie konsultacji specjalista:

 • Przeprowadzi wywiad z rodzicem.
 • Oceni wstępnie rozwój psychoruchowy dziecka.
 • Poinformuje o przyjętych normach rozwoju mowy dla danego wieku dziecka.
 • Zbada sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę i komunikację dziecka.
 • Przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania.
 • Jeśli okaże się to wskazane, zaproponuje i omówi dalsze kroki terapeutyczne lub/i diagnostyczne.
 • W razie potrzeb skieruje na dalsze badania specjalistyczne.
 • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.

Konsultacja opóźnionego rozwoju mowy

Konsultacja opóźnionego rozwoju mowy obejmuje:

 • Badanie sprawności narządów artykulacyjnych.
 • Badanie mowy i komunikacji dziecka.
 • Obserwacja dziecka i próby diagnostyczne.
 • Szczegółowy wywiad z rodzicem.
 • Ocena zgłaszanego problemu.
 • Odpowiedzi na pytania.
 • W razie potrzeb skierowanie na dalsze badania.
 • Omówienie dalszych kroków terapeutycznych.
 • Wskazania do pracy z dzieckiem w domu.

Konsultacja zaburzeń komunikacji

NEOLOGOPEDIA prowadzi konsultacje i terapie zaburzeń komunikacji językowej do których między innymi należą:

 • Zaburzenia płynności mowy (jąkanie, giełkot)
 • Mutyzm, logofobie.
 • Specyficzne zaburzenia językowe (SLI)
 • Afazje.

W trakcie konsultacji zaburzeń komunikacji specjalista:

 • Przeprowadzi szczegółowy wywiad z rodzicem.
 • Zbada sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę i sprawność komunikacyjną dziecka.
 • Przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania.
 • W razie potrzeb pokieruje na dalsze badania lub konsultacje.
 • Poinformuje o możliwościach dalszej terapii.
 • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.

W NEOLOGOPEDII istnieje możliwość wykonania pogłębionej diagnozy z użyciem specjalistycznych testów.

Zajęcia logopedyczne

W NEOLOGOPEDII zajęcia logopedyczne mają charakter holistyczny i obejmują nie tylko mowę, ale także aspekty rozwoju dziecka związane z mową.

Zajęcia logopedyczne dostosowane są zawsze do indywidualnych potrzeb oraz wieku dziecka i obejmują m.in.:

 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych
 • Ćwiczenia słuchowe i różnicowanie słuchowe
 • Ćwiczenia fonacyjne
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia wymowy zaburzonych głosek
 • Ćwiczenia wspierające rozwój mowy
 • Doskonalenie wymowy
 • Gry i zabawy logopedyczne
 • Karty pracy i multimedia
 • Do rozpoczęcia zajęć wymagana jest wcześniejsza konsultacja logopedyczna.
 • Terminy zajęć umawiamy wyłącznie telefonicznie lub bezpośrednio w poradni po konsultacji.
 • Zajęcia trwają 45 minut (1 godzina lekcyjna).
 • Możliwe również zajęcia on-line (połączenie audiowizualne)
 • Cena zajęć 95.- zł w pakiecie x 4. Płatne z góry 380.- zł
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram