Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Rejestracja wizyty

Wizyta
 • Wszystkie
 • Logopedia (5)
 • Zajęcia (4)
 • Integracja sensoryczna (3)
 • Psychologia (3)
 • Trudności szkolne (2)
 • Zaburzenia komunikacji (2)
 • Grafomotoryka (1)
 • Pedagogika (1)

Konsultacja psychologiczno-logopedyczna

Konsultacja psychologiczno-logopedyczna w NEOLOGOPEDII ma charakter wieloaspektowy. Obejmuje mowę i komunikację językową w szerokim ujęciu - w odniesieniu do rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dziecka. W szczególności jest wskazana dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami komunikacji w wieku od 2 do 6 lat.

W trakcie konsultacji specjalista:

 • Przeprowadzi wywiad z rodzicem.
 • Oceni wstępnie rozwój psychoruchowy dziecka.
 • Poinformuje o przyjętych normach rozwoju mowy dla danego wieku dziecka.
 • Zbada sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę i komunikację dziecka.
 • Przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania.
 • Jeśli okaże się to wskazane, zaproponuje i omówi dalsze kroki terapeutyczne lub/i diagnostyczne.
 • W razie potrzeb skieruje na dalsze badania specjalistyczne.
 • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna w NEOLOGOPEDII wpisana jest w naszą misję komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji. Nasi specjaliści zawsze poszukują szerszych, holistycznych wyjaśnień zgłaszanych problemów.

W trakcie konsultacji psychologicznej specjalista:

 • przeprowadzi wywiad z rodzicem,
 • określi i przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu,
 • odpowie na Państwa pytania,
 • zaproponuje ewentualne dalsze działania diagnostyczne lub/i terapeutyczne,
 • po konsultacji możliwe jest uzyskanie opinii lub informacji pisemnej.

Konsultacja rozwoju dziecka

Konsultacja rozwoju dziecka obejmuje próby diagnostyczne i wstępną ocenę rozwoju psychoruchowego dziecka.

Specjalista przeprowadzi wywiad z rodzicem oraz oceni:

 • motorykę dużą i małą,
 • funkcje poznawcze,
 • rozwój mowy,
 • rozwój emocjonalny.

Efektem konsultacji są wskazania do ewentualnych kroków diagnostycznych lub/i terapeutycznych, a także wytyczne do pracy z dzieckiem.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram