Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Rejestracja wizyty

Wizyta
 • Wszystkie
 • Logopedia (5)
 • Zajęcia (4)
 • Integracja sensoryczna (3)
 • Psychologia (3)
 • Trudności szkolne (2)
 • Zaburzenia komunikacji (2)
 • Grafomotoryka (1)
 • Pedagogika (1)

Konsultacja trudności szkolnych

Konsultacja trudności szkolnych obejmuje:

 • wywiad z rodzicem i pytania
 • analiza umiejętności i wyników szkolnych (np.: zeszyty)
 • wstępna diagnoza zgłaszanego problemu
 • propozycja ewentualnych dalszych działań diagnostycznych lub/i terapeutycznych
 • po konsultacji możliwe jest uzyskanie opinii lub informacji pisemnej

Zajęcia pedagogiczne - trudności szkolne

W NEOLOGOPEDII zajęcia pedagogiczne pomagające dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych dostosowane są do indywidualnych możliwości dziecka i obejmują m.in.:

 • Terapię dysleksji
 • Terapię dyskalkulii
 • Terapię dysgrafii
 • Terapię dysortografii
 • Terapię dyspraksji
 • Terapię zaburzeń uwagi, koncentracji i pamięci
 • Terapię SLI (specyficznych zaburzeń językowych)
 • Terapię ręki / grafomotorykę
 • Do rozpoczęcia zajęć wymagana jest konsultacja trudności szkolnych.
 • Zajęcia umawiamy wyłącznie telefonicznie lub bezpośrednio w poradni po konsultacji
 • Możliwe również zajęcia on-line (połączenie audiowizualne)
 • Cena zajęć 95.- zł za zajęcia 45 min. (w pakiecie zajęcia x 4 - płatne z góry 380.- zł)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram