Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Rejestracja wizyty

Wizyta
 • Wszystkie
 • Logopedia (5)
 • Zajęcia (4)
 • Integracja sensoryczna (3)
 • Psychologia (3)
 • Trudności szkolne (2)
 • Zaburzenia komunikacji (2)
 • Grafomotoryka (1)
 • Pedagogika (1)

Zajęcia pedagogiczne - trudności szkolne

W NEOLOGOPEDII zajęcia pedagogiczne pomagające dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych dostosowane są do indywidualnych możliwości dziecka i obejmują m.in.:

 • Terapię dysleksji
 • Terapię dyskalkulii
 • Terapię dysgrafii
 • Terapię dysortografii
 • Terapię dyspraksji
 • Terapię zaburzeń uwagi, koncentracji i pamięci
 • Terapię SLI (specyficznych zaburzeń językowych)
 • Terapię ręki / grafomotorykę
 • Do rozpoczęcia zajęć wymagana jest konsultacja trudności szkolnych.
 • Zajęcia umawiamy wyłącznie telefonicznie lub bezpośrednio w poradni po konsultacji
 • Możliwe również zajęcia on-line (połączenie audiowizualne)
 • Cena zajęć 95.- zł za zajęcia 45 min. (w pakiecie zajęcia x 4 - płatne z góry 380.- zł)

Zajęcia logopedyczne

W NEOLOGOPEDII zajęcia logopedyczne mają charakter holistyczny i obejmują nie tylko mowę, ale także aspekty rozwoju dziecka związane z mową.

Zajęcia logopedyczne dostosowane są zawsze do indywidualnych potrzeb oraz wieku dziecka i obejmują m.in.:

 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych
 • Ćwiczenia słuchowe i różnicowanie słuchowe
 • Ćwiczenia fonacyjne
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia wymowy zaburzonych głosek
 • Ćwiczenia wspierające rozwój mowy
 • Doskonalenie wymowy
 • Gry i zabawy logopedyczne
 • Karty pracy i multimedia
 • Do rozpoczęcia zajęć wymagana jest wcześniejsza konsultacja logopedyczna.
 • Terminy zajęć umawiamy wyłącznie telefonicznie lub bezpośrednio w poradni po konsultacji.
 • Zajęcia trwają 45 minut (1 godzina lekcyjna).
 • Możliwe również zajęcia on-line (połączenie audiowizualne)
 • Cena zajęć 95.- zł w pakiecie x 4. Płatne z góry 380.- zł

Terapia zaburzeń komunikacji

W NEOLOGOPEDII prowadzimy terapię zaburzeń komunikacji językowej dla dzieci i młodzieży obejmującą m. in.:

 • terapię jąkania,
 • terapię giełkotu,
 • terapię mutyzmu,
 • terapię SLI (specyficzne zaburzenia językowe),
 • terapię afazji,
 • terapię ORM (opóźnionego rozwoju mowy).
 • Do rozpoczęcia zajęć wymagana jest konsultacja zaburzeń komunikacji.
 • Zajęcia umawiamy wyłącznie telefonicznie lub bezpośrednio w poradni po konsultacji
 • Możliwe również zajęcia on-line (połączenie audiowizualne)
 • Cena zajęć 95.- zł za zajęcia 45 min. (w pakiecie zajęcia x 4 - płatne z góry 380.- zł)

Zajęcia integracji sensorycznej

Zajęcia integracji sensorycznej odbywają się na sali SI, wykonywane są według indywidualnych wskazań wynikających z diagnozy integracji sensorycznej dla danego dziecka i obejmują m.in.:

 • ćwiczenia aktywizacji ruchowej, równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenia propriocepcji,
 • ćwiczenia stymulacji przedsionkowej,
 • ćwiczenia stymulacji słuchowej i percepcji wzrokowej,
 • ćwiczenia motoryki małej i dużej,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
 • ćwiczenia uwagi i koncentracji.
 • Do rozpoczęcia zajęć wymagana jest diagnoza integracji sensorycznej.
 • Zajęcia umawiamy wyłącznie telefonicznie lub bezpośrednio w poradni.
 • Cena zajęć 95.- zł za zajęcia 45 min. (w pakiecie zajęcia x 4 - płatne z góry 380.- zł)

Prosimy zabierać wygodny strój dla dziecka.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram