Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Logopedia

Holistyczne podejście w diagnostyce i terapii logopedycznej.
W NEOLOGOPEDII mowę traktujemy jako spójny element rozwoju psychofizycznego dziecka. Zajmujemy się skutecznym rozwiązywaniem wszelkich problemów związanych z mową i rozwojem mowy, takich jak:
 • opóźniony rozwój mowy
 • wady wymowy
 • zaburzenia mowy i komunikacji
 • niepłynność mówienia (jąkanie)
 • mutyzm
Oferta logopedii

Psychologia dziecięca

Rozpoznawanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych małego dziecka
NEOLOGOPEDIA otacza opieką psychologiczną dzieci już od najmłodszych lat. W szczególności pomagamy dzieciom najmłodszym oraz w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także doradzamy rodzicom. Diagnozujemy i rozwiązujemy problemy:
 • rozwojowe
 • wychowawcze
 • emocjonalne
 • edukacyjne
Oferta psychologii

Integracja sensoryczna

Kompleksowa praca nad sprawnością zmysłów i ich odpowiednią współpracą.
W Poradni NEOLOGOPEDIA zapewniamy pełną ofertę działań terapeutycznych i diagnostycznych związanych integracją sensoryczną. Dysponujemy doskonale wyposażoną salą integracji sensorycznej, a zajęcia prowadzone są przez doświadczonych terapeutów. Oferujemy:  
 • diagnozę integracji sensorycznej (od 3 roku życia)
 • konsultacje SI
 • zajęcia integracji sensorycznej
Oferta integracji

Diagnostyka wczesnodziecięca

Wieloaspektowa pomoc diagnostyczna i terapeutyczna dla najmłodszych dzieci.
W NEOLOGOPEDII w obszarze wczesnodziecięcej diagnostyki rozwojowej zapewniamy między innymi:  
 • Diagnostykę rozwoju psychoruchowego.
 • Badanie rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego oraz sprawności manualnej i samodzielności.
 • Ocenę rozwoju mowy i kompetencji komunikacyjnych dziecka
 • Diagnozę psychologiczną, logopedyczną, integracji sensorycznej, lateralizacji.
 • Bilanse rozwojowe (2-6 lat).
 • Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową (MFDR).
 • oraz wiele innych testów.
Oferta diagnostyki

Zaburzenia komunikacji

Punkt terapii jąkania i zaburzeń komunikacji językowej.
NEOLOGOPEDIA oferuje kompleksową diagnostykę i terapię zaburzeń komunikacji dzieci i młodzieży. Pomagamy w pokonywaniu zburzeń takich jak m.in.:
 • Niepłynność mówienia (jąkanie)
 • Jąkanie wczesnodziecięce
 • Logofobia
 • Mutyzm
 • Afazja
 • Specyficzne problemy mowy i języka (SLI)
Więcej informacji

Trudności szkolne

Pomagamy w trudnościach szkolnych.
Pedagogika w NEOLOGOPEDII to wszechstronne i komplementarne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji szkolnych. Oferujemy między innymi:  
 • diagnozę i terapię specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia)
 • zajęcia pedagogiczno-logopedyczne
 • konsultacje i diagnozę gotowości szkolnej
Oferta pedagogiki

Terapia ręki i grafomotoryka

Usprawnianie motoryki małej i doskonalenie umiejętności manualnych.
Usprawnianie motoryki małej i doskonalenie umiejętności manualnych. Umiejętności grafomotoryczne odnoszą się do sprawności manualnej w kontekście kompetencji przedszkolnych i szkolnych takich jak: umiejętność odwzorowywania kształtów (np.: szlaczków), ładnego i „wygodnego” rysowania oraz sprawnego, starannego i czytelnego pisania. Terapia ręki to proces usprawniania motoryki małej w przypadku niepełnosprawności lub urazu.
Oferta grafomotoryki

Starter szkolny

Zajęcia dla dzieci rozpoczynających szkołę
 • Zajęcia ukierunkowane na wszechstronne przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole
 • Wstęp do nauki czytania, pisania oraz liczenia
 • Rozwijanie sprawności manualnych i grafomotorycznych
 • Elementy umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacja
Oferta startera
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram