Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Integracja sensoryczna

Kompleksowa praca nad sprawnością zmysłów i ich odpowiednią współpracą.

W Poradni NEOLOGOPEDIA zapewniamy pełną ofertę działań terapeutycznych i diagnostycznych związanych integracją sensoryczną. Dysponujemy doskonale wyposażoną salą integracji sensorycznej, a zajęcia prowadzone są przez doświadczonych terapeutów.

 • Doskonale wyposażona sala integracji sensorycznej.
 • Doświadczeni specjaliści.
 • Diagnozy i zajęcia.
 • Pakiety zajęć w atrakcyjnej cenie.

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej, lub inaczej terapia SI (sensory integration) polega na usprawnianiu działania układu nerwowego w kierunku poprawnej i lepszej współpracy, czyli integracji procesów zmysłowych.

Integracja sensoryczna jest niezwykle ważnym elementem prawidłowego rozwoju umiejętności związanych z motoryką małą i dużą, koordynacją wzrokowo-ruchową, planowaniem i wykonywaniem czynności oraz szeroko rozumianą reaktywnością dziecka na różne czynniki.

Zaburzona integracja sensoryczna może znaleźć swoje odbicie w deficytach rozwoju funkcji poznawczych, opóźnionym rozwoju mowy, zaburzeniach koncentracji i skupienia, nadmiernym lub obniżonym pobudzeniem oraz problemach w nauce i kontaktach społecznych. Odpowiedzią na te problemy jest terapia zaburzeń integracji sensorycznej.

Terapia integracji sensorycznej jest szeroko opracowaną i z powodzeniem stosowaną w praktyce terapeutycznej metodą pracy nad prawidłową współpracą u dziecka wszystkich zmysłów. W ujęciu SI współpraca ta jest adaptacyjna, czyli dotyczy funkcjonowania w środowisku i reagowania na czynniki/bodźce oddziaływujące z zewnątrz.

Przy czym, teoria integracji sensorycznej, poza zmysłami wzroku, słuchu, smaku i węchu wprowadza zmysły bazalne: dotyku, ruchu i równowagi oraz propriocepcji. Odpowiedzialne one są za między innymi wrażenia bezpośredniej interakcji całego ciała z otoczeniem, odczuwania ruchu ciała, koordynacji ruchowej i zmysłowej, utrzymywanie pozycji i napięcia mięśniowego oraz odbioru pozawzrokowych bodźców z ciała.

Terapia integracji sensorycznej nie powinna być jednak prowadzona w oderwaniu od podstawowej diagnostyki i terapii wczesnodziecięcej oraz opieki zdrowotnej, czyli najlepiej aby prowadzona była komplementarnie we współpracy z innymi specjalistami zdrowia dziecka.

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej

Jeśli spostrzegacie Państwo u dziecka jeden lub kilka objawów takich jak:

 • jest w ciągłym ruchu i nie może się „zatrzymać”,
 • ma kłopoty z koordynacją ruchową i orientacją przestrzenną,
 • często się potyka lub przewraca, ma deficyty w odpowiednim poruszaniu się,
 • ma deficyty sprawności manualnej przy prostych czynnościach,
 • nie lubi obcinania włosów i paznokci, czesania, smarowania maściami lub kosmetykami,
 • niepokoi je nawet cichy dźwięk czy szmer,
 • nie lubi się ubierać i niepokoją je metki,
 • niechętnie lepi z plasteliny.

Takie objawy mogą wskazywać na problemy przetwarzania sensorycznego, ale też na inne deficyty rozwojowe. Problemy te niepokoją nie tylko rodziców, ale również dzieci. Utrudniają im kontakt z rówieśnikami, naukę i zabawę w przedszkolu, obniżają komfort funkcjonowania. Zapraszamy na konsultacje do NEOLOGOPEDII.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram