Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Integracja sensoryczna

Kompleksowa praca nad sprawnością zmysłów i ich odpowiednią współpracą.

W Poradni NEOLOGOPEDIA zapewniamy pełną ofertę działań terapeutycznych i diagnostycznych związanych integracją sensoryczną. Dysponujemy doskonale wyposażoną salą integracji sensorycznej, a zajęcia prowadzone są przez doświadczonych terapeutów.

 • Doskonale wyposażona sala integracji sensorycznej.
 • Doświadczeni specjaliści.
 • Diagnozy i zajęcia.
 • Pakiety zajęć w atrakcyjnej cenie.

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej, lub inaczej terapia SI (sensory integration) polega na usprawnianiu działania układu nerwowego w kierunku poprawnej i lepszej współpracy, czyli integracji procesów zmysłowych.

Integracja sensoryczna jest niezwykle ważnym elementem prawidłowego rozwoju umiejętności związanych z motoryką małą i dużą, koordynacją wzrokowo-ruchową, planowaniem i wykonywaniem czynności oraz szeroko rozumianą reaktywnością dziecka na różne czynniki.

Zaburzona integracja sensoryczna może znaleźć swoje odbicie w deficytach rozwoju funkcji poznawczych, opóźnionym rozwoju mowy, zaburzeniach koncentracji i skupienia, nadmiernym lub obniżonym pobudzeniem oraz problemach w nauce i kontaktach społecznych. Odpowiedzią na te problemy jest terapia zaburzeń integracji sensorycznej.

Terapia integracji sensorycznej jest szeroko opracowaną i z powodzeniem stosowaną w praktyce terapeutycznej metodą pracy nad prawidłową współpracą u dziecka wszystkich zmysłów. W ujęciu SI współpraca ta jest adaptacyjna, czyli dotyczy funkcjonowania w środowisku i reagowania na czynniki/bodźce oddziaływujące z zewnątrz.

Przy czym, teoria integracji sensorycznej, poza zmysłami wzroku, słuchu, smaku i węchu wprowadza zmysły bazalne: dotyku, ruchu i równowagi oraz propriocepcji. Odpowiedzialne one są za między innymi wrażenia bezpośredniej interakcji całego ciała z otoczeniem, odczuwania ruchu ciała, koordynacji ruchowej i zmysłowej, utrzymywanie pozycji i napięcia mięśniowego oraz odbioru pozawzrokowych bodźców z ciała.

Terapia integracji sensorycznej nie powinna być jednak prowadzona w oderwaniu od podstawowej diagnostyki i terapii wczesnodziecięcej oraz opieki zdrowotnej, czyli najlepiej aby prowadzona była komplementarnie we współpracy z innymi specjalistami zdrowia dziecka.

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej

Jeśli spostrzegacie Państwo u dziecka jeden lub kilka objawów takich jak:

 • jest w ciągłym ruchu i nie może się „zatrzymać”,
 • ma kłopoty z koordynacją ruchową i orientacją przestrzenną,
 • często się potyka lub przewraca, ma deficyty w odpowiednim poruszaniu się,
 • ma deficyty sprawności manualnej przy prostych czynnościach,
 • nie lubi obcinania włosów i paznokci, czesania, smarowania maściami lub kosmetykami,
 • niepokoi je nawet cichy dźwięk czy szmer,
 • nie lubi się ubierać i niepokoją je metki,
 • niechętnie lepi z plasteliny.

Takie objawy mogą wskazywać na problemy przetwarzania sensorycznego, ale też na inne deficyty rozwojowe. Problemy te niepokoją nie tylko rodziców, ale również dzieci. Utrudniają im kontakt z rówieśnikami, naukę i zabawę w przedszkolu, obniżają komfort funkcjonowania. Zapraszamy na konsultacje do NEOLOGOPEDII.

Rejestracja wizyty

Diagnoza integracji sensorycznej

380,00  45 minut

Umów wizytę

Konsultacja integracji sensorycznej

150,00  45 minut

Umów wizytę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram