Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Logopedia

Holistyczne podejście w diagnostyce i terapii logopedycznej.

Mowa zajmuje szczególne miejsce w rozwoju dziecka, gdyż jest jedną z najważniejszych kompetencji człowieka. Problemy związane z mową wpływają lub łączą się z innymi aspektami rozwoju. Znajdują one także swoje odbicie w relacjach rówieśniczych dziecka, w kontaktach z rodziną i środowiskiem jak i w osiąganych przez nie wynikach w nauce.

W NEOLOGOPEDII pracujemy według najnowszych standardów zalecanych przez światowe organizacje logopedyczne i terapeutyczne (między innymi: CPLOL, ASHA i RCSLT) i stosujemy terapię i diagnostykę opartą na najnowszej wiedzy (EBP – Evidence-based practice).

Nasza oferta

W obszarze logopedii oferujemy:

 • konsultacje logopedyczne
 • konsultacje opóźnionego rozwoju mowy (ORM)
 • diagnozę logopedyczną
 • stymulację rozwoju mowy
 • terapię wszelkich zaburzeń mowy (m.in. seplenienie, nieprawidłowa realizacja głoski ‘r’ - rotacyzm)
 • konsultację wędzidełka podjęzykowego
 • wczesną interwencje logopedyczną
 • rozszerzoną diagnozę logopedyczną
 • badania logopedyczne (również testy)
 • ocenę sprawności aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego, oddechowego
 • korektę toru oddechowego
 • profilaktykę aparatu mowy
 • profilaktykę zaburzeń mowy

Serdecznie zapraszamy dzieci najmłodsze oraz przedszkolaki, ale także dzieci w wieku edukacji wczesnoszkolnej.

Kiedy należy pójść do logopedy?

Jeśli dziecko ma zalecenie lub skierowanie z przedszkola, szkoły lub od innego specjalisty, ale także możliwie najwcześniej, jeżeli macie Państwo wątpliwości dotyczące szeroko rozumianego rozwoju mowy waszych dzieci, w szczególności gdy:

 • mowa dziecka jest niezrozumiała lub dziecko nie wymawia niektórych głosek,
 • gdy dziecko nie mówi lub nie następuje rozwój mowy,
 • gdy dziecko nie komunikuje się z otoczeniem,
 • gdy dziecko często ma infekcje i oddycha przez otwarte usta,
 • gdy dziecko nie reaguje na głos bliskich,
 • gdy dziecko stara się lecz nie rozumie co się do niego mówi,
 • gdy dziecko źle słyszy,
 • gdy nastąpiło zatrzymanie lub regres mowy,

Zapraszamy z dzieckiem na konsultacje. Oferujemy przyjazną i kompleksową pomoc logopedyczną dla dzieci oraz fachową informację dla rodzica.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram