Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Psychologia dziecięca

Rozpoznawanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych małego dziecka

NEOLOGOPEDIA otacza opieką psychologiczną dzieci już od najmłodszych lat. W szczególności pomagamy dzieciom najmłodszym oraz w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także doradzamy rodzicom. Diagnozujemy i rozwiązujemy problemy:

 • rozwojowe
 • wychowawcze
 • emocjonalne
 • edukacyjne

Nasza oferta

Konsultacja psychologiczna w NEOLOGOPEDII wpisana jest w naszą misję komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji. Nasi specjaliści zawsze poszukują szerszych, holistycznych wyjaśnień zgłaszanych problemów.

W trakcie konsultacji psychologicznej specjalista:

 • przeprowadzi wywiad z rodzicem,
 • określi i przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu,
 • odpowie na Państwa pytania,
 • zaproponuje ewentualne dalsze działania diagnostyczne lub/i terapeutyczne,
 • po konsultacji możliwe jest uzyskanie opinii lub informacji pisemnej.

 

W obszarze psychologii dziecięcej oferujemy:

 • konsultacje psychologiczne problemów rozwojowych dziecka (do 9 lat)
 • konsultacje opóźnienia rozwoju psychoruchowego
 • diagnozę psychologiczną
 • konsultację i diagnozę gotowości szkolnej
 • diagnozę psychologiczną specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia)
 • badanie funkcji percepcyjnych, poznawczych i motorycznych
 • badanie poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka
 • badanie poziomu funkcji intelektualnych (m.in. test inteligencji)
 • testy psychologiczne dla dzieci najmłodszych oraz w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • diagnozowanie zaburzeń emocjonalnych i zachowań dysfunkcyjnych
 • porady psychologiczne dla rodziców
 • wspomaganie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej
 • terapię specyficznych trudności w uczeniu się
 • terapię niepłynności mówienia

Serdecznie zapraszamy dzieci najmłodsze oraz przedszkolaki, ale także dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Rejestracja wizyty

Konsultacja rozwoju dziecka

150,00  60 minut

Umów wizytę

Konsultacja psychologiczna

150,00  45 minut

Umów wizytę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram