Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Starter szkolny

Zajęcia dla dzieci rozpoczynających szkołę

Starter szkolny to zajęcia uzupełniające dla kandydatów do I klasy mające na celu doskonalenie  umiejętności  niezbędnych  na starcie szkolnym. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów poradni i mają charakter edukacyjny i adaptacyjny. Zwracamy uwagę na wszelkie aspekty gotowości szkolnej.

Starter szkolny doskonali konkretne umiejętności oraz rozszerza  kompetencje komunikacyjne i społeczne. Realizowane zadania rozwijają twórcze myślenie, umiejętność pracy w grupie, a także uczą koncentracji i samodzielności. Ważnym  elementem gotowości szkolnej jest dojrzałość emocjonalna dziecka. Dodatkowym celem, który realizuje program jest pomoc rodzicom w pierwszym etapie edukacji.

Zakres zajęć

 • wstęp do nauki czytania, pisania oraz liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnych i grafomotorycznych (poprawny chwyt: ołówka, pędzla, nożyczek),
 • ćwiczenia koncentracji uwagi,
 • logopedia (m.in. tematy: trudne głoski i doskonalenie wymowy, umiejętność wypowiadania się, słuch fonematyczny),
 • elementy integracji sensorycznej – wyzwania szkolne i nie tylko,
 • rozwijanie kompetencji rówieśniczych (m.in. autoprezentacja dziecka).

Zapewniamy

 • wykwalifikowanych specjalistów Poradni.
 • zajęcia uwzględniające wieloaspektowy charakter gotowości szkolnej.
 • atrakcyjne materiały edukacyjne dla dzieci i rodziców.
 • nowoczesne pomoce edukacyjne i programy multimedialne.
 • zgodność z podstawą programową MEN i uwzględnienie oczekiwań szkoły.
 • dyplom ukończenia.
 • przyjazną  atmosferę.
 • nowoczesną infrastrukturę naszej poradni.

Starter szkolny zalecany jest dla:

 • wszystkich dzieci, które idą do pierwszej klasy,
 • dzieci, które wymagają utrwalenia lub uzupełnienia kompetencji szkolnych,
 • dzieci, które chodziły do przedszkola zagranicą,
 • dzieci, które nadrabiają zaległości przedszkolne,
 • dzieci uczestniczących w edukacji domowej,
 • dzieci idących do szkoły rok wcześniej lub rok później.

Jakie aspekty obejmuje program?

Starter Szkolny to szeroko rozumiana gotowość szkolna, czyli nie tylko nauka pisania, czytania i liczenia. Zwracamy uwagę na wszelkie aspekty gotowości szkolnej. Starter szkolny doskonali konkretne umiejętności, rozszerza kompetencje komunikacyjne oraz uczy uczenia. Realizowane zadania rozwijają twórcze myślenie, a także uczą koncentracji i samodzielności. Ważnym uzupełnieniem startera szkolnego są wskazówki dla rodziców. Omawiamy także ważny element gotowości szkolnej, którym jest dojrzałość emocjonalna dziecka.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram