Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Terapia ręki i grafomotoryka

Usprawnianie motoryki małej i doskonalenie umiejętności manualnych.

Umiejętności grafomotoryczne odnoszą się do sprawności manualnej w kontekście kompetencji przedszkolnych i szkolnych takich jak: umiejętność odwzorowywania kształtów (np.: szlaczków), ładnego i „wygodnego” rysowania oraz sprawnego, starannego i czytelnego pisania.

Terapia ręki to proces usprawniania motoryki małej w przypadku niepełnosprawności lub urazu, ze szczególnym uwzględnieniem precyzyjnych ruchów dłoni i palców.

Grafomotoryka

W rozwoju psychoruchowym dziecka, sprawność manualna zajmuje miejsce szczególne. Rozwój motoryki małej jest sprzężony z dojrzewaniem odpowiednich struktur mózgowych. Rosnące potrzeby poznawcze dziecka wyzwalają w nim naturalną aktywność, która stymuluje m.in. rozwój funkcji kończyny górnej, czyli ręki. Wraz z osiąganiem dojrzałości szkolnej, ruchy rąk (dłoni i palców) stają się coraz bardziej celowe – dziecko stopniowo rozwija precyzyjność ruchu, która jest niezbędna do osiągnięcia sprawności manualnej, a w szczególności sprawności grafomotorycznej.

Deficyty w zakresie umiejętności grafomotorycznych mogą wynikać z problemów rozwojowych, ale częściej są efektem niewypracowania przez dziecko prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego, odpowiedniej koordynacji wzrokowo-ruchowej i precyzyjności ruchów. Można to relatywnie szybko skorygować i ułatwić dziecku wykonywanie wielu zadań, a prawidłowa sprawność grafomotoryczna będzie miała także przełożenie na swobodne wykonywanie wielu innych czynności ‘ręcznych’, związanych nie tylko z pisaniem i rysowaniem.

Jeżeli dziecko wymaga doskonalenia umiejętności manualnych i grafomotorycznych, jeżeli macie Państwa wątpliwości, czy rozwój funkcji kończyny górnej przebiega prawidłowo, zapraszamy do NEOLOGOPEDII.

W obszarze grafomotoryki oferujemy:

 • Badanie lateralizacji
 • Ocenę umiejętności manualnych i grafomotorycznych
 • Terapię funkcji ręki
 • Zajęcia grafomotoryczne

Zajęcia grafomotoryczne w NEOLOGOPEDII obejmują:

 • kształtowanie i utrwalanie lateralizacji
 • doskonalenie chwytu pisarskiego i odpowiedniej dla dziecka pozycji
 • umiejętność odwzorowywania kształtów, rysunków, liter/cyfr
 • doskonalenie graficznego poziomu pisma
 • usprawnianie koordynacji ręka – oko
 • całościowe rozwijanie umiejętności manualnych
 • usprawnianie manualne dzieci leworęcznych
 • elementy integracji sensorycznej

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu przywracanie prawidłowych funkcji kończyny górnej (w przypadku niepełnosprawności lub urazów) ze szczególnym uwzględnieniem precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Przywracanie sprawności manualnej może odbywać się poprzez kompensację lub rehabilitację.

Kompensacja rozumiana jest co najmniej na dwa sposoby, jako tworzenie sprawności zastępczych np. indywidualnie opracowany i ćwiczony chwyt lub jako całościowe przeniesienie funkcji na sprawniejszą kończynę (np. rękę lewą). Natomiast, rehabilitacja ręki to przywracanie sprawności manualnej (funkcji ręki) dzieciom po urazach, kontuzjach, złamaniach czy oparzeniach.

Głównym celem terapii ręki w NEOLOGOPEDII jest by niepełnosprawność kończyny górnej nie odbierała dziecku radości zabawy oraz możliwości korzystania z edukacji.

W obszarze terapii ręki oferujemy:

 • Konsultacje i ocenę funkcji kończyny górnej
 • Ocenę sprawności ruchowej motoryki dużej i małej
 • Ocenę sprawności ruchowej motoryki dużej i małej w MPD
 • Ocenę rozwoju motoryki małej (koordynacji i celowości ruchu)
 • Terapię ręki
 • Terapię ręki w MPD
 • Funkcjonalną terapię kończyny górnej
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram