Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Trudności szkolne

Pomagamy w trudnościach szkolnych.

Pedagogika w NEOLOGOPEDII to wszechstronne i komplementarne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji szkolnych. Oferujemy między innymi:

 • diagnozę i terapię specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia)
 • zajęcia pedagogiczno-logopedyczne
 • konsultacje i diagnozę gotowości szkolnej
 • konsultacje psychologiczne w zakresie motywacji, koncentracji i umiejętności przyswajania wiedzy

Nasza oferta

W obszarze pedagogiki oferujemy:

 • Konsultacje specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii)
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysleksją
 • Zajęcia pedagogiczno-logopedyczne
 • Konsultacje gotowości szkolnej
 • Zajęcia przygotowawcze do szkoły podstawowej - "Starter szkolny"
 • Diagnozę gotowości szkolnej
 • Badanie lateralizacji
 • Diagnozę ryzyka dysleksji
 • Diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (m.in. ortografia, czytanie)
 • Konsultacje w zakresie koncentracji, umiejętności przyswajania wiedzy oraz technik uczenia się.
 • Możliwość uzyskania opinii.

Trudności szkolne - zajęcia

W zależności od zdiagnozowanych u dziecka deficytów zajęcia w NEOLOGOPEDII obejmują m.in.:

 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • kształtowanie percepcji słuchowej,
 • kształtowanie i doskonalenie sprawności manualnej (grafomotoryka),
 • doskonalenie lub/i korektę wymowy,
 • budowanie i rozwijanie umiejętności kreatywnego/twórczego myślenia, oraz myślenia analitycznego,
 • naukę koncentracji, ćwiczenia pamięci i skupienia na zadaniach,
 • wsparcie dla dzieci uzdolnionych.

W NEOLOGOPEDII prowadzimy również wsparcie dla dzieci uzdolnionych, w szczególności w obszarze edukacji sportowej lub edukacji artystycznej (np. szkoła sportowa, szkoła baletowa, szkoła muzyczna), a także indywidualnie prowadzonej ścieżki rozwoju młodego talentu.

Niejednokrotnie ogromny wysiłek związany ze kształtowaniem talentu pochłania czas i energię dziecka przeznaczoną na codzienną naukę szkolną – oznaczać to może potrzebę nadrabiania zaległości i konieczność „przyspieszania” edukacji. W NEOLOGOPEDII wieloaspektowo pomagamy dzieciom utalentowanym i opracujemy dla nich indywidualne programy wsparcia.

Kiedy warto skorzystać z pomocy pedagogicznej?

Jeżeli dziecko:

 • ma stałe trudności w uczeniu się,
 • ma powtarzające się kłopoty z ortografią (robi błędy, „zjada” litery, gubi interpunkcję)
 • źle czyta (wolno, przekręca wyrazy),
 • niestarannie pisze,
 • ma trudności w nauce matematyki,
 • ma problemy z koncentracją i pamięcią

Warto skorzystać z konsultacji pedagogicznej, gdyż pod okiem pedagoga-terapeuty problemy w uczeniu się mogą być przezwyciężone, przy dużej radości dziecka, jak i satysfakcji rodzica.

Czym różni się pomoc pedagogiczna od korepetycji?

Pomoc pedagogiczna, w odróżnieniu od korepetycji, zajmuje się źródłem problemu. Uwzględnia indywidualne możliwości i potrzeby ucznia oraz dopasowuje do nich metody pracy. Zajęcia terapii pedagogicznej nie polegają na „przerabianiu” materiału szkolnego – są to zajęcia uczące się uczyć oraz uczące radzenia sobie z własnymi deficytami.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram