Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Zaburzenia komunikacji

Punkt terapii jąkania i zaburzeń komunikacji językowej.

Pomagamy w pokonywaniu zburzeń takich jak:

 • Niepłynność mówienia (jąkanie, giełkot)
 • Jąkanie wczesnodziecięce
 • Logofobia
 • Mutyzm
 • Afazja
 • Specyficzne problemy mowy i języka (SLI)
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Dysleksja
 • Inne zaburzenia komunikacji

Kompleksowa diagnostyka i terapia

Zaburzenia komunikacji werbalnej to szeroki i poważny problem, któremu często towarzyszą inne zaburzenia o podłożu emocjonalnym, psychicznym i neurofizjologicznym. Problemy z nawiązywaniem komunikacji werbalnej już od najmłodszych mają negatywny wpływ na życie człowieka: utrudniają budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, obniżają samoocenę, ograniczają rozwój poznawczy, są przyczyną szeroko rozumianych problemów szkolnych, a także osobistych. Brak właściwie postawionej diagnozy i specjalistycznej pomocy dotkliwie wpływa na rozwój emocjonalny i na ogół potęguje deficyty.

 • NEOLOGOPEDIA oferuje kompleksową diagnostykę i terapię zaburzeń komunikacji dzieci i młodzieży.
 • Indywidualnie dobieramy metody i techniki pracy z pacjentem i/lub rodziną.
 • Motywujemy pacjentów i wspieramy rodziców a także podpowiadamy lub kierujemy.
 • Tworzymy programy terapeutyczne, a jeśli są wskazania to w sposób holistyczny łączymy terapię logopedyczną z integracją sensoryczną, arteterapią, dramą i pomocą psychologiczną.
 • Pracujemy z dziećmi i rodziną, a jeśli zachodzi taka potrzeba to także ze środowiskiem szkolnym i przedszkolnym.

Dysponujemy:

 • Specjalistycznymi i standaryzowanymi narzędziami diagnostycznymi (testy, arkusze, kwestionariusze) oraz oprogramowaniem do analizy mowy.
 • Bogatą bazą nowoczesnych pomocy terapeutycznych.
 • Wieloma specjalistycznymi programami komputerowymi do terapii mowy.
 • Cyfrowym korektorem mowy EduSensus.
 • Forbrain – specjalistyczne urządzenie z mikrofonem i słuchawkami wykorzystujące przewodnictwo kostne.
 • Infrastrukturą dostosowaną do potrzeb dzieci najmłodszych i starszych oraz salą do ćwiczeń ruchowych i SI.
 • Sensoryczny plac zabaw

Zapraszamy z dzieckiem na konsultacje i terapię. Oferujemy przyjazną i kompleksową pomoc oraz fachową informację dla Państwa.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram