Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Zaburzenia komunikacji

Punkt terapii jąkania i zaburzeń komunikacji językowej.

Pomagamy w pokonywaniu zburzeń takich jak:

 • Niepłynność mówienia (jąkanie, giełkot)
 • Jąkanie wczesnodziecięce
 • Logofobia
 • Mutyzm
 • Afazja
 • Specyficzne problemy mowy i języka (SLI)
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Dysleksja
 • Inne zaburzenia komunikacji

Kompleksowa diagnostyka i terapia

Zaburzenia komunikacji werbalnej to szeroki i poważny problem, któremu często towarzyszą inne zaburzenia o podłożu emocjonalnym, psychicznym i neurofizjologicznym. Problemy z nawiązywaniem komunikacji werbalnej już od najmłodszych mają negatywny wpływ na życie człowieka: utrudniają budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, obniżają samoocenę, ograniczają rozwój poznawczy, są przyczyną szeroko rozumianych problemów szkolnych, a także osobistych. Brak właściwie postawionej diagnozy i specjalistycznej pomocy dotkliwie wpływa na rozwój emocjonalny i na ogół potęguje deficyty.

 • NEOLOGOPEDIA oferuje kompleksową diagnostykę i terapię zaburzeń komunikacji dzieci i młodzieży.
 • Indywidualnie dobieramy metody i techniki pracy z pacjentem i/lub rodziną.
 • Motywujemy pacjentów i wspieramy rodziców a także podpowiadamy lub kierujemy.
 • Tworzymy programy terapeutyczne, a jeśli są wskazania to w sposób holistyczny łączymy terapię logopedyczną z integracją sensoryczną, arteterapią, dramą i pomocą psychologiczną.
 • Pracujemy z dziećmi i rodziną, a jeśli zachodzi taka potrzeba to także ze środowiskiem szkolnym i przedszkolnym.

Dysponujemy:

 • Specjalistycznymi i standaryzowanymi narzędziami diagnostycznymi (testy, arkusze, kwestionariusze) oraz oprogramowaniem do analizy mowy.
 • Bogatą bazą nowoczesnych pomocy terapeutycznych.
 • Wieloma specjalistycznymi programami komputerowymi do terapii mowy.
 • Cyfrowym korektorem mowy EduSensus.
 • Forbrain – specjalistyczne urządzenie z mikrofonem i słuchawkami wykorzystujące przewodnictwo kostne.
 • Infrastrukturą dostosowaną do potrzeb dzieci najmłodszych i starszych oraz salą do ćwiczeń ruchowych i SI.
 • Sensoryczny plac zabaw

Zapraszamy z dzieckiem na konsultacje i terapię. Oferujemy przyjazną i kompleksową pomoc oraz fachową informację dla Państwa.

Rejestracja wizyty

Konsultacja opóźnionego rozwoju mowy

150,00  45 minut

Umów wizytę

Konsultacja zaburzeń komunikacji

150,00  45 minut

Umów wizytę

Konsultacja psychologiczna

150,00  45 minut

Umów wizytę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram