Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Drogi Użytkowniku!

Poufność danych i ochrona prywatności stanowi dla nas kwestię priorytetową. Przywiązujemy szczególna wagę do ochrony prywatności zarówno naszych Klientów oraz osób korzystających ze stron neologopedia.plkic.edu.pljakanieterapia.pl

W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. ustanowiła politykę prywatności określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Opisaliśmy w niej, w jaki sposób troszczymy się o dane Użytkowników, jak je przetwarzamy, komu je powierzamy i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi. Prosimy o zapoznanie się z jej postanowieniami.

Korzystanie ze stron neologopedia.plkic.edu.pljakanieterapia.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies

Administratorem Państwa danych osobowych jest: NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zapolskiej 45/50, 93-256 Łódź, NIP: 7272789063, REGON: 101593460, KRS: 0000460345 (Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego). Rok założenia 2013.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies (zwana dalej Polityką prywatności) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików cookies, a także innych technologii wykorzystywanych na stronach neologopedia.plkic.edu.pljakanieterapia.pl
 2. Administratorem strony neologopedia.plkic.edu.pljakanieterapia.pl oraz danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest: NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zapolskiej 45/50, 93-256 Łódź, NIP: 7272789063, REGON: 101593460, KRS: 0000460345 (Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy w wysokości 20 000 zł, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Każdy użytkownik odwiedzający i korzystający ze strony i sklepu pod adresem neologopedia.plkic.edu.pljakanieterapia.pl powinien zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności.
 5. W razie wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki prywatności można skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: iod@neologopedia.pl
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej, niniejszej Polityki prywatności.

§2 DEFINICJE

Administrator – NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zapolskiej 45/50, 93-256 Łódź, NIP: 7272789063, REGON: 101593460, KRS: 0000460345 (Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego)
Strona i/lub Sklep internetowy – strona internetowa oraz sklep internetowy znajdujące się pod adresem neologopedia.plkic.edu.pljakanieterapia.pl.
Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający Stronę/Sklep/Platformę i korzystający z nich.
Newsletter – bezpłatna usługa świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika polegająca na przesyłaniu emaili, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach, promocjach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i/lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni, w tym wysyłanie treści marketingowych i handlowych za zgodą Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki prywatności.
Konto Użytkownika lub Konto - konto Użytkownika założone na stronie, umożliwiające dostęp do zakupionych produktów zgodnie z Regulaminem Sklepu i Platformy, który Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować podczas rejestracji Konta.
Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.
RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

Kto jest administratorem danych osobowych użytkownika?

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest NEOLOGOPEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zapolskiej 45/50, 93-256 Łódź, NIP: 7272789063, REGON: 101593460, KRS: 0000460345 (Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego)

Czy podanie danych jest dobrowolne? Co jest konsekwencją ich niepodania?

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.
 2. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane osobowe użytkownika podawane w ramach korzystania ze strony i platformy?

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. wykonania zawartej umowy, realizacja usługi,  przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
 2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 3. wystawienia certyfikatu/dyplomu ukończenia programu dla dziecka, wystawienie wyników testu, podania wskazań lub rekomendacji lub innego dokumentu bezpośrednio związanego z charakterem produktów Sprzedawcy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na podane dane dziecka) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
 4. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 5. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 6. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 9. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli Użytkownik jest już klientem;
 10. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 11. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 12. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 13. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 14. zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 15. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 16. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 17. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 18. w celu wysyłania newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),
 19. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 20. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 21. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 22. w celu obsługi fanpage pod nazwą kicedupl na Facebooku i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 23. w celu obsługi kanału YouTube pod nazwą kicedupl i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 24. w celu kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, typu Facebook LeadsAds lub Facebook CustomAudience, YouTube oraz kierowania remarketingu  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) polegający na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową),
 25. w celu przechowywania komentarzy na Stronie internetowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

W jaki sposób zbierane są dane?

 1. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).
 2. Przy niektórych produktach, w połączeniu z danymi osobowymi użytkownika mogą być zbierane dane osobowe dzieci. Wynika to ze specyfiki i charakteru produktu (np. testy i programy ćwiczeń dla dzieci). Dane te podawane są przez użytkownika łącznie z jego danymi, za jego zgodą i/lub są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i/lub jej części np. wystawienia certyfikatu, dyplomu lub wyniku testu. Dane osobowe dziecka stanowią element danych osobowych użytkownika i nie są przetwarzane odrębnie. Użytkownik musi być uprawniony do podania danych osobowych dziecka.
 3. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej polityki.
 4. Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się na Stronie, o czym jest mowa w dalszej części Polityki prywatności.

Jakie są uprawnienia użytkownika?

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15-21 RODO tj.:

 • prawo dostępu do treści jego danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo poprawiania danych, 
 • prawo sprostowania danych,
 • prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika należy zapoznać się z odpowiednimi treściami zawartymi w RODO.
 2. Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: iod@neologopedia.pl wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

Czy użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę?

 1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie zgody). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
 3. Każdorazowo Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

Czy przekazujemy dane użytkownika do państw trzecich?

 1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej - do państw trzecich. 
 2. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług (np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft, Amazon) dane Użytkownika mogą być przekazywane do USA w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo).
 3. Administrator wykazuje szczególną staranność w doborze i zastosowaniu technologii i usług tych dostawców, każdorazowo weryfikuje ich zgodność z RODO (GDPR) oraz jeśli to możliwe wybiera opcje przetwarzania danych na terytorium Unii Europejskiej przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej.
 4. Google, Facebook, Microsoft i Amazon stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (GDPR) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług, jak również  usługi przez nich oferowane dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej.
 5. Dane osobowe użytkownika będą przekazywane wyłącznie dostawcom usług, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:  
  • gwarantowanie i wykazanie zgodności z postanowieniami RODO (GDPR) lub/i potwierdzenie tego odpowiednimi certyfikatami,
  • współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

Jeżeli Użytkownik ma w tym zakresie wątpliwości i pytania, może skomunikować się z Administratorem lub/i zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji dotyczącej ochrony danych osobowych przez nich stosowanej:

 • Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Amazon: https://aws.amazon.com/privacy/
 • Microsoft: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów/ważności dostępu do produktów oraz:

 1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników,
 2. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 3. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

Szczegółowe okresy przetwarzania danych osobowych, dotyczące poszczególnych czynności przetwarzania, znajdują się w rejestrze czynności przetwarzania Administratora.

Linki odsyłające do innych stron

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Działalność w social mediach - Facebook/Instagram

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika na stronie fanpage pod nazwą kicedupl w serwisie Facebook (dalej jako Fanpage) jest Administrator. 
 2. Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage.
 3. Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi Fanpage. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie/śledzenie Fanpage.
 4. W każdej chwili, Użytkownik może zaprzestać obserwować/lubić/śledzić Fanpage.
 5. Mechanizmy polubienia/obserwowania/śledzenia Fanpage oraz ich zaprzestania dostarcza Facebook i mogą one ulegać zmianom.
 6. Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka. 
 7. Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami. 
 9. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, serwisowi IT, systemowi wirtualnej/automatycznej asystentki (chatbot), czy też osobom (np.: specjalistom) obsługującym poszczególne produkty Administratora, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook. 
 10. Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej polityce prywatności.
 11. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka.
 12. Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika.  Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).
 13. Powyższe zasady związane z danymi w ramach portalu Facebook stosuje się również do portalu Instagram.

Bezpieczeństwo danych

 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.
 3. Jednocześnie sam użytkownik powinien dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet oraz zawsze stosować zasady bezpiecznego korzystania z sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

Kim mogą być odbiorcy danych osobowych?

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające hosting, wysyłkę newsletterów,  kancelarie prawne) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO. Lista tych podmiotów może ulegać zmianie.

Czy powołaliśmy inspektora ochrony danych?

 1. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

Czy profilujemy dane użytkownika?

 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.
 2. W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.
 4. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o reklamie behawioralnej kliknij tutaj: https://www.youronlinechoices.com/pl/o-reklamie-behawioralnej

§4 FORMULARZE

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony i Platformy:

Formularz zapisu na newsletter  

 1. Formularz zapisu na newsletter wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera.  W formularzach zapisu na newsletter Administrator może także zawrzeć propozycje podania numeru telefonu. Pole to jest nieobowiązkowe.
 2. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail i ew. SMS/MMS) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
 4. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o produktach, nowych artykułach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.
 5. Formularz newslettera może również zawierać dodatkowe zachęty do zapisu (np.: uzyskanie bonusu, rabatu, kuponu). W takim przypadku, informacja o ewentualnej promocji oraz link do jej regulaminu umieszczone są przy formularzu.
 6. Formularz zapisu na newsletter może również zawierać propozycję/opcję podania imienia, wieku, lub/i daty urodzin dziecka. Ma to na celu dostosowywanie przesyłanych informacji i materiałów do wieku dziecka. Wysyłanie tych informacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody Użytkownika wyrażanej przy zapisie. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z par. 3 niniejszej polityki prywatności.
 7. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 1 roku, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób.
 9. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (m.in. data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).
 10. Administrator może także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), polegający na promocji i reklamie usług, kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. (tzw. menadżera reklam), a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tych danych znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

Formularz zamówienia w Sklepie

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym Administratora Użytkownik musi podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia (w tym np.: wystawienia wyniku, dyplomu, certyfikatu lub rekomendacji), realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
 2. Wpisywane dane to: imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania, ewentualnie nazwa firmy, NIP, siedziba i adres do doręczeń. Jeżeli Użytkownik posiada już konto użytkownika na Platformie lub/i w sklepie to wówczas wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła i zalogowanie się na swoje konto, a następnie dokonanie dalszych kroków związanych z zamówieniem.
 3. Przy niektórych produktach, w połączeniu z danymi osobowymi użytkownika mogą być zbierane dane osobowe dzieci. Wynika to ze specyfiki i charakteru produktu (np. testy i programy ćwiczeń dla dzieci). Dane te podawane są przez użytkownika łącznie z jego danymi, za jego zgodą i/lub są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i/lub jej części np. wystawienia Certyfikatu, dyplomu lub wyniku testu dla dziecka. Dane osobowe dziecka stanowią element danych osobowych użytkownika i nie są przetwarzane odrębnie. Użytkownik musi być uprawniony do podania danych osobowych dziecka.
 4. Formularz zamówienia w Sklepie jest jednocześnie formularzem założenia konta Użytkownika na Platformie. Nie ma możliwości założenia konta na Platformie bez zakupienia dowolnego produktu oraz nie ma możliwości zakupu Produktu bez założenia konta na Platformie. Jest to połączone ze względów funkcjonalnych.
 5. Formularz zamówienia zawiera również opcje (możliwość wyrażenia zgody) zapisania się na newsletter wg zasad dotyczących newslettera wskazanych powyżej.
 6. Administrator przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia (w szczególności czasu dostępu do produktu), a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez czas wskazany przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres przechowywania faktur).

Formularz kontaktowy

 1. Formularz kontaktowy umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną.  Dane osobowe w postaci imienia i adresu e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 2. Po zakończeniu kontaktu z Użytkownikiem, dane te mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.

Formularz systemu umożliwiający pozostawienie komentarzy lub/i opinii

 1. Wszelkie dane w formularzu komentarzy/opinii Użytkownik podaje dobrowolnie, jeżeli chce taki komentarz/opinie pozostawić. Umieszczając komentarz/opinie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych. Są to: imię lub pseudonim (widoczne), e-mail, numer IP (niewidoczne). Dane oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wpisane.
 2. Podanie adresu e-mail może być obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim. 
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy/opinii zamieszczanych przez użytkowników Strony, Sklepu i Platformy i mogą one być moderowane.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania, oraz natychmiastowego lub/i automatycznego usunięcia komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez jego zgody.

§5 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratorakorzysta z plików cookies (“ciasteczek”).
 2. Pliki cookies pozwalają na ulepszanie i dostosowanie zawartości Strony do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają.
 3. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, które zapisywane są i przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio ze Strony) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych).
 6. Administrator w ramach Strony stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich:
  1. Piksel konwersji Facebooka oraz reklamy tworzone poprzez portal Facebook Facebook Ads (Facebook Custom Audiences) – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator może również kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebooka w ramach reklam kontaktowych.  
   1. Narzędzie Piksel Facebooka dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. Jest to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights).
   2. Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca portalu Facebook może łączyć te informacje z informacjami jakie Użytkownik przekazuje mu w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. 
   3. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W każdej chwili można zrezygnować z plików  cookies odpowiedzialnych za wyświetlanie reklam remarketingowych np. na https://www.facebook.com/help/1075880512458213/.
   4. Użytkownik korzystając ze strony wyraża zgodę na instalację wskazanego cookie na swoim urządzeniu końcowym. 
  2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają one między innymi udoskonalać Stronę.
   1. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.
   2. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.
   3. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.
  3. Wtyczki kierujące do social mediów
   1. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego (np. Facebooka). Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (np. postu, artykułu, video, itd.).
   2. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez dany portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób. 
   3. Powyższe wskazówki należy odnieść również do obsługi:
    • Facebook – fanpage znajdujący się pod adresem URL: https://www.facebook.com/kicedupl,
    • Profilu na portalu społecznościowym Instagram, znajdującego się pod adresem URL: https://www.instagram.com/kicedupl/,
    • Kanału w serwisie You Tube znajdujący się pod adresem URL: https://www.youtube.com/channel/UCCjvfISDbtujTPl1IhN3OXQ.
  4. Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads - w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
   • Administrator nie gromadzi żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację danych osobowych Użytkownika. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika.
  5. Cookies służące do odzyskiwania porzuconych koszyków i aktywności Użytkownika na stronie sklepu internetowego w celu skierowania do Użytkownika komunikacji reklamowej związanej z niezakończonym zamówieniem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
  6. Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców
   1. Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube czy Vimeo oraz posty z serwisu Facebook.
   2. Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik. 
  7. Vimeo
   1. Serwis Vimeo obsługiwany jest przez Vimeo, Inc. i pozwala na odtworzenie nagrań znajdujących się na stronach Administratora. Vimeo może zapisywać na urządzeniu Użytkownika pliki cookies o odtworzeniach nagrań.
   2. Korzystając z nagrań umieszczonych w portalu Vimeo, korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Vimeo, Inc. Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Vimeo zawiera polityka prywatności i regulamin tego portalu:  https://vimeo.com/privacy
  8. YouTube
   1. Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC i pozwala na odtworzenie nagrań znajdujących się na stronach Administratora. You Tube może zapisywać na urządzeniu Użytkownika pliki cookies o odtworzeniach nagrań i przypisuje je do konta Użytkownika na You Tube, jeśli jest zalogowany.
   2. Korzystając z nagrań umieszczonych w portalu YouTube, korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych przez YouTube zawiera polityka prywatności i regulamin tego portalu:  https://policies.google.com/privacy i https://www.youtube.com/t/terms
  9. Linki afiliacyjne i programy partnerskie, w tym Google AdSense
   1. Na Stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się na Stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli Użytkownik przejdzie na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokona zakupu produktu Administrator/Sprzedawca może otrzymać prowizje. Korzystając ze Strony Użytkownik zgadza się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie.
   2. Na Stronie mogą też pojawiać się okienka reklamowe z produktami podmiotów trzecich, w ramach tzw. Google AdSense. Administrator informuje, iż nie ma wpływu na treść tych reklam ani ich wygląd, o których decyduje algorytm dostawcy, w tym wypadku Google LLC. Ustawienia i personalizację reklam możesz zmodyfikować bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki wchodząc pod adres: https://adssettings.google.com/authenticated.
 7. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.
 8. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie i na Platformie oraz utrudnić jej funkcjonowanie.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§6 ZGODA NA COOKIES

Podczas pierwszego wejścia na StronęUżytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w wyświetlonym komunikacie, aby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie wskazanej zgody.  Jeżeli Użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić – powinien opuścić Stronę. Może też zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „Pomoc” w  przeglądarce Użytkownika znajdują się niezbędne informacje.

§7 LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony technologicznie wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności: ­­­­­­­­­­­­­­­­26.08.2021

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram