Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Rejestracja wizyty

Wizyta
 • Wszystkie
 • Logopedia (5)
 • Zajęcia (4)
 • Integracja sensoryczna (3)
 • Psychologia (3)
 • Trudności szkolne (2)
 • Zaburzenia komunikacji (2)
 • Grafomotoryka (1)
 • Pedagogika (1)

Konsultacja logopedyczna

W NEOLOGOPEDII konsultacja logopedyczna ma charakter holistyczny i obejmuje nie tylko mowę, ale także aspekty rozwoju dziecka związane z mową.

W trakcie konsultacji logopedycznej specjalista:

 • Zbada sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę dziecka.
 • Przeprowadzi wywiad z rodzicem.
 • Poinformuje o przyjętych normach rozwoju mowy dla danego wieku dziecka.
 • Przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania.
 • W razie potrzeb pokieruje na dalsze badania (np.: badanie laryngologiczne)
 • Jeśli okaże się to wskazane, zaproponuje i omówi dalsze kroki terapeutyczne lub/i diagnostyczne.
 • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.

Konsultacja psychologiczno-logopedyczna

Konsultacja psychologiczno-logopedyczna w NEOLOGOPEDII ma charakter wieloaspektowy. Obejmuje mowę i komunikację językową w szerokim ujęciu - w odniesieniu do rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dziecka. W szczególności jest wskazana dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami komunikacji w wieku od 2 do 6 lat.

W trakcie konsultacji specjalista:

 • Przeprowadzi wywiad z rodzicem.
 • Oceni wstępnie rozwój psychoruchowy dziecka.
 • Poinformuje o przyjętych normach rozwoju mowy dla danego wieku dziecka.
 • Zbada sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę i komunikację dziecka.
 • Przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania.
 • Jeśli okaże się to wskazane, zaproponuje i omówi dalsze kroki terapeutyczne lub/i diagnostyczne.
 • W razie potrzeb skieruje na dalsze badania specjalistyczne.
 • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.

Konsultacja opóźnionego rozwoju mowy

Konsultacja opóźnionego rozwoju mowy obejmuje:

 • Badanie sprawności narządów artykulacyjnych.
 • Badanie mowy i komunikacji dziecka.
 • Obserwacja dziecka i próby diagnostyczne.
 • Szczegółowy wywiad z rodzicem.
 • Ocena zgłaszanego problemu.
 • Odpowiedzi na pytania.
 • W razie potrzeb skierowanie na dalsze badania.
 • Omówienie dalszych kroków terapeutycznych.
 • Wskazania do pracy z dzieckiem w domu.

Konsultacja zaburzeń komunikacji

NEOLOGOPEDIA prowadzi konsultacje i terapie zaburzeń komunikacji językowej do których między innymi należą:

 • Zaburzenia płynności mowy (jąkanie, giełkot)
 • Mutyzm, logofobie.
 • Specyficzne zaburzenia językowe (SLI)
 • Afazje.

W trakcie konsultacji zaburzeń komunikacji specjalista:

 • Przeprowadzi szczegółowy wywiad z rodzicem.
 • Zbada sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę i sprawność komunikacyjną dziecka.
 • Przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania.
 • W razie potrzeb pokieruje na dalsze badania lub konsultacje.
 • Poinformuje o możliwościach dalszej terapii.
 • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.

W NEOLOGOPEDII istnieje możliwość wykonania pogłębionej diagnozy z użyciem specjalistycznych testów.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna w NEOLOGOPEDII wpisana jest w naszą misję komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji. Nasi specjaliści zawsze poszukują szerszych, holistycznych wyjaśnień zgłaszanych problemów.

W trakcie konsultacji psychologicznej specjalista:

 • przeprowadzi wywiad z rodzicem,
 • określi i przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu,
 • odpowie na Państwa pytania,
 • zaproponuje ewentualne dalsze działania diagnostyczne lub/i terapeutyczne,
 • po konsultacji możliwe jest uzyskanie opinii lub informacji pisemnej.

Konsultacja trudności szkolnych

Konsultacja trudności szkolnych obejmuje:

 • wywiad z rodzicem i pytania
 • analiza umiejętności i wyników szkolnych (np.: zeszyty)
 • wstępna diagnoza zgłaszanego problemu
 • propozycja ewentualnych dalszych działań diagnostycznych lub/i terapeutycznych
 • po konsultacji możliwe jest uzyskanie opinii lub informacji pisemnej

Konsultacja rozwoju dziecka

Konsultacja rozwoju dziecka obejmuje próby diagnostyczne i wstępną ocenę rozwoju psychoruchowego dziecka.

Specjalista przeprowadzi wywiad z rodzicem oraz oceni:

 • motorykę dużą i małą,
 • funkcje poznawcze,
 • rozwój mowy,
 • rozwój emocjonalny.

Efektem konsultacji są wskazania do ewentualnych kroków diagnostycznych lub/i terapeutycznych, a także wytyczne do pracy z dzieckiem.

Konsultacja integracji sensorycznej

W trakcie konsultacji integracji sensorycznej specjalista:

 • przeprowadzi wywiad z rodzicem,
 • wykona próby diagnostyczne z dzieckiem na sali integracji sensorycznej,
 • wskaże obszary ewentualnych zaburzeń integracji sensorycznej,
 • odpowie na Państwa pytania,
 • zaproponuje ewentualne dalsze działania diagnostyczne lub/i terapeutyczne.

Prosimy zabrać wygodny strój dla dziecka.

Diagnoza integracji sensorycznej

Diagnoza integracji sensorycznej obejmuje:

 • 3 spotkania,
 • wywiad i ankieta z rodzicem,
 • testy i obserwację dziecka na sali integracji sensorycznej,
 • omówienie wyników z rodzicem,
 • wytyczne do ew. zajęć SI,
 • wskazania do ćwiczeń z dzieckiem w domu.
 • Rejestracja terminu dotyczy pierwszego spotkania.
 • Diagnoza ma formę pisemną.
 • Po diagnozie możliwe jest uczęszczanie na zajęcia integracji sensorycznej.

Prosimy zabrać wygodny strój dla dziecka.

Konsultacja do terapii ręki / zajęć grafomotorycznych

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjno-diagnostyczny. Specjalista:

 • przeprowadzi testy i próby diagnostyczne z dzieckiem w kontekście sprawności kończyny górnej, umiejętności manualnych, lateralizacji i motoryki małej.
 • określi i przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu i odpowie na Państwa pytania,
 • w razie potrzeb pokieruje na ewentualne dalsze badania (np.: neurologiczne),
 • zaproponuje plan terapeutyczny.

Zajęcia pedagogiczne - trudności szkolne

W NEOLOGOPEDII zajęcia pedagogiczne pomagające dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych dostosowane są do indywidualnych możliwości dziecka i obejmują m.in.:

 • Terapię dysleksji
 • Terapię dyskalkulii
 • Terapię dysgrafii
 • Terapię dysortografii
 • Terapię dyspraksji
 • Terapię zaburzeń uwagi, koncentracji i pamięci
 • Terapię SLI (specyficznych zaburzeń językowych)
 • Terapię ręki / grafomotorykę
 • Do rozpoczęcia zajęć wymagana jest konsultacja trudności szkolnych.
 • Zajęcia umawiamy wyłącznie telefonicznie lub bezpośrednio w poradni po konsultacji
 • Możliwe również zajęcia on-line (połączenie audiowizualne)
 • Cena zajęć 95.- zł za zajęcia 45 min. (w pakiecie zajęcia x 4 - płatne z góry 380.- zł)

Zajęcia logopedyczne

W NEOLOGOPEDII zajęcia logopedyczne mają charakter holistyczny i obejmują nie tylko mowę, ale także aspekty rozwoju dziecka związane z mową.

Zajęcia logopedyczne dostosowane są zawsze do indywidualnych potrzeb oraz wieku dziecka i obejmują m.in.:

 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych
 • Ćwiczenia słuchowe i różnicowanie słuchowe
 • Ćwiczenia fonacyjne
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia wymowy zaburzonych głosek
 • Ćwiczenia wspierające rozwój mowy
 • Doskonalenie wymowy
 • Gry i zabawy logopedyczne
 • Karty pracy i multimedia
 • Do rozpoczęcia zajęć wymagana jest wcześniejsza konsultacja logopedyczna.
 • Terminy zajęć umawiamy wyłącznie telefonicznie lub bezpośrednio w poradni po konsultacji.
 • Zajęcia trwają 45 minut (1 godzina lekcyjna).
 • Możliwe również zajęcia on-line (połączenie audiowizualne)
 • Cena zajęć 95.- zł w pakiecie x 4. Płatne z góry 380.- zł

Terapia zaburzeń komunikacji

W NEOLOGOPEDII prowadzimy terapię zaburzeń komunikacji językowej dla dzieci i młodzieży obejmującą m. in.:

 • terapię jąkania,
 • terapię giełkotu,
 • terapię mutyzmu,
 • terapię SLI (specyficzne zaburzenia językowe),
 • terapię afazji,
 • terapię ORM (opóźnionego rozwoju mowy).
 • Do rozpoczęcia zajęć wymagana jest konsultacja zaburzeń komunikacji.
 • Zajęcia umawiamy wyłącznie telefonicznie lub bezpośrednio w poradni po konsultacji
 • Możliwe również zajęcia on-line (połączenie audiowizualne)
 • Cena zajęć 95.- zł za zajęcia 45 min. (w pakiecie zajęcia x 4 - płatne z góry 380.- zł)

Zajęcia integracji sensorycznej

Zajęcia integracji sensorycznej odbywają się na sali SI, wykonywane są według indywidualnych wskazań wynikających z diagnozy integracji sensorycznej dla danego dziecka i obejmują m.in.:

 • ćwiczenia aktywizacji ruchowej, równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenia propriocepcji,
 • ćwiczenia stymulacji przedsionkowej,
 • ćwiczenia stymulacji słuchowej i percepcji wzrokowej,
 • ćwiczenia motoryki małej i dużej,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
 • ćwiczenia uwagi i koncentracji.
 • Do rozpoczęcia zajęć wymagana jest diagnoza integracji sensorycznej.
 • Zajęcia umawiamy wyłącznie telefonicznie lub bezpośrednio w poradni.
 • Cena zajęć 95.- zł za zajęcia 45 min. (w pakiecie zajęcia x 4 - płatne z góry 380.- zł)

Prosimy zabierać wygodny strój dla dziecka.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram