Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna
neologopedia łódź

Rejestracja wizyty

Aktualnie prowadzimy tylko konsultacje i terapie on-line.
Dostępne terminy: Listopad 2023 - poniedziałek.
Wizyta
 • Wszystkie
 • Logopedia (4)
 • Pedagogika (1)
 • Psychologia (1)
 • Trudności szkolne (1)
 • Zaburzenia komunikacji (1)

Konsultacja psychologiczno-logopedyczna on-line

Konsultacja psychologiczno-logopedyczna w NEOLOGOPEDII ma charakter wieloaspektowy. Obejmuje mowę i komunikację językową w szerokim ujęciu - w odniesieniu do rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dziecka. W szczególności jest wskazana dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami komunikacji w wieku od 2 do 6 lat.

W trakcie konsultacji specjalista:

 • Przeprowadzi wywiad z rodzicem.
 • Oceni wstępnie rozwój psychoruchowy dziecka.
 • Poinformuje o przyjętych normach rozwoju mowy dla danego wieku dziecka.
 • Zbada sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę i komunikację dziecka.
 • Przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania.
 • Jeśli okaże się to wskazane, zaproponuje i omówi dalsze kroki terapeutyczne lub/i diagnostyczne.
 • W razie potrzeb skieruje na dalsze badania specjalistyczne.
 • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.

Konsultacja logopedyczna on-line

W NEOLOGOPEDII konsultacja logopedyczna ma charakter holistyczny i obejmuje nie tylko mowę, ale także aspekty rozwoju dziecka związane z mową.

W trakcie konsultacji logopedycznej on-line specjalista:

 • Przeprowadzi wywiad z rodzicem.
 • Oceni sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę dziecka.
 • Poinformuje o przyjętych normach rozwoju mowy dla danego wieku dziecka.
 • Odpowie na Państwa pytania dotyczące zgłaszanego problemu.
 • W razie potrzeb pokieruje na dalsze badania (np.: badanie laryngologiczne)
 • Jeśli okaże się to wskazane, zaproponuje i omówi dalsze kroki terapeutyczne lub/i diagnostyczne.
 • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.

Konsultacja opóźnionego rozwoju mowy on-line

Konsultacja opóźnionego rozwoju mowy on-line obejmuje:

 • Ocena sprawności narządów artykulacyjnych.
 • Ocena mowy i komunikacji dziecka.
 • Szczegółowy wywiad z rodzicem.
 • Omówienie zgłaszanego problemu.
 • W razie potrzeb skierowanie na dalsze badania.
 • Odpowiedzi na pytania.
 • Omówienie możliwości dalszych kroków terapeutycznych.
 • Wskazania i materiały do pracy z dzieckiem w domu.

Konsultacja zaburzeń komunikacji on-line

NEOLOGOPEDIA prowadzi konsultacje i terapie zaburzeń komunikacji językowej do których między innymi należą:

 • Zaburzenia płynności mowy (jąkanie, giełkot)
 • Mutyzm, logofobie.
 • Specyficzne zaburzenia językowe (SLI)
 • Afazje.

W trakcie konsultacji on-line zaburzeń komunikacji językowej specjalista:

 • Przeprowadzi szczegółowy wywiad z rodzicem.
 • Oceni sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę i sprawność komunikacyjną dziecka.
 • Przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania.
 • Poinformuje o możliwościach dalszej terapii.
 • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.

 

Konsultacja trudności szkolnych on-line

Konsultacja trudności szkolnych obejmuje:

 • przesłanie rodzicom materiałów dla dziecka do pracy w trakcie konsultacji
 • wywiad z rodzicem i pytania
 • wstępna diagnoza zgłaszanego problemu
 • propozycja ewentualnych dalszych działań diagnostycznych lub/i terapeutycznych
 • po konsultacji możliwe jest uzyskanie opinii lub informacji pisemnej
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram